icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
De geschiedenis van 't Smelnehûs

De geschiedenis van 't Smelnehûs

Van Grietmannen tot Grand Café

 

In december 1994 zijn na een grondige verbouwing en inrichting de deuren van Grand Café-restaurant 't Smelnehûs te Drachten open gegaan. Het statige gebouw heeft in de loop der jaren verschillende gebruikers gehad. Tot 1972 zetelden hier Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Smallingerland. Hierna heeft Museum it Bleekershûs er gebruik van gemaakt.


De historie in een koker

In een loden koker die werd gevonden tijdens de verbouw, bevonden zich twee documenten. Eén met de beschrijving van de geschiedenis van Drachten en een met de verbouw van het gemeentehuis in 1929, waarbij er een nieuwe archief kluis werd gebouwd. We namen een duik in de geschiedenis van het 'oude' Gemeentehuis te Drachten en zagen dat er in een oorkonde uit 1392 werd gesproken over Hera van Smelne, benoemd als Grietman - een soort burgemeester - van Smellingheradele.


Tot het begin van de 19e eeuw woonde in het dorp Oudega de Grietmannen van Smallingerland en hierna werd de Grietenij afgestaan aan Drachten. De twee dorpjes, Noorder- en Zuider Drachten, ontstaan langs de riviertjes de Noorder- en Zuider Dracht groeide uit tot een aanzienlijke plaats.

Op de fundamenten van het Grietenij-huis werd in 1905 het Gemeentehuis gebouwd. In 1929 werd er een kluis aan het gebouw gebouwd. Omdat Hera van Smelne aan de bakermat heeft gestaan van Smallingerland leek het ons leuk om het pand de naam 't Smelnehûs te geven.Grand Café-restaurant 't Smelnehûs 

Op de eerste verdieping zijn de voormalige trouwzaal en de kamer van de Burgemeester verbouwd tot zaalruimtes en heten nu de Raadskamer, Burgemeesterskamer en de Grietmankamer. Deze zijn grotendeels nog in originele staat. In de barkasten bevinden zich unieke objecten uit de geschiedenis van het gebouw en van de bakkers- en scheepsbouwers familie van der Mei.